Sociala medier

Sociala medier används av de flesta

Sociala medier är numera en given del av väldigt många personers vardag. Enligt rapporten Svenskarna och internet, den årliga studien av svenska folkets internetvanor, så ökar användningen av sociala medier i en väldigt rask takt. Hela fyra av fem Svenskar använder sociala medier, och en majoritet använder dem dagligen. Genom att anonsera på Facebook når du även Instagram. Vill du synas där?

Att annonsera på sociala medier

I Sverige så är Facebook, Instagram och Snapchat de tre mest populära sociala nätverken. Samtliga har sina egenheter, och medans man kan säga att Facebook handlar mycket om att kommunicera i skrift så är Instagram och Snapchat avsevärt mycket mer visuella. Vad samtliga tjänster har gemensamt är däremot att de även är avancerade annonsmarknader. Man kan helt enkelt köpa annonsutrymme på de olika medierna, och på så sätt kommunicera direkt med de som använder tjänsterna. Detta gäller även i stort sett samtliga övriga sociala medier, då reklam helt enkelt är en viktig del av dessa tjänsters marknadsmodeller.

På så sätt kan man lansera både riktad och allmän marknadsföring på olika sociala medier för att komma i kontakt med personer som är en del av ens befintliga målgrupp, eller helt enkelt för att kommunicera med nya målgrupper. Denna sorts annonsering har visat sig vara oerhört effektiv, då den säkerställer att man kommer i kontakt med faktiska personer som även har ett intresse av det man vill förmedla.

Unik möjlighet till riktad reklam

En av de främsta saker som skiljer reklam på sociala medier åt från traditionell reklam är att den skapar unika möjligheter att rikta sina meddelanden. Sociala medier har väldigt mycket information om sina användare, vilket gör att det går att lansera en marknadskampanj som är helt och hållet anpassad för en viss sorts person. Oavsett om man vill nå ut till personer i vissa åldrar, med särskilda intressen eller helt enkelt personer från ett visst område så kan man på ett prisvärt och smidigt sätt nå oerhört breda och blandade grupper personer. Detta har gjort sociala medier till en sorts nödvändighet i dagens annonsklimat. Fundera själva på hur ni kan dra nytta av detta. Behöver ni hitta nya kunder? Kommunicera med er målgrupp? Oavsett anledningar så finns det många spännande möjligheter med annonsering på sociala medier.

Vi arbetar också internationellt.

Genom Facebook kan du nå ut över hela världen, på samma sätt som i Sverige. Därför arbetar vi också mot hela världen, vill du sälja till fler länder än Sverige?

Exempel på tjänster

Facebook/Instagram

  • Genomgång – befintlig konto
  • Uppsättning – Startar nytt konto och kommer igång
  • Helhetslösning – Hanterar och optimerar löpande

EXPERTER PÅ SEO, GOOGLE ADS OCH FACEBOOK ADS

Är du redo att arbeta mer aktivt med din närvaro på nätet?